Јавне набавке

Нпр. 08.06.2021
Нпр. 08.06.2021
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Набавка услуга одржавања и сервисирања копир апарата Canon iRА 8295 изван гарантног рока
Набавка услуга сервисирања копир апарата Ricoh у гарантном року
Набавка радова путем преговарачког поступка
Набавка мултифункционалног штампача
Набавка компјутерског материјала
Набавка услуга одржавања и сервисирања возила,VW Passat
Услуге одржавања возила Шкода ван гарантног рока,ЛОТ4
Набавка услуга одржавања и сервисирања возила Рено
Набавка горива за моторна возила
Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама