Клуб посланика Социјалистичке партије Српске - СПС

Предсједник

Самостални посланик

Замјеник предсједника

Самостални посланик

Члан

Самостални посланик
Самостални посланик
Самостални посланик