Посланици се упознали са Твининг пројектом

Датум: 
24.02.2015

Народни посланици упознали су се данас са обједињеним прегледом препорука, активностима обука и оствареним резултатимма у току прве године трајања Твининг пројекта за Народну скупштину Републике Српске. На основу извјештаја експерата који су до сада посјетили Народну скупштину, преглед су сачинили Золтан Хорват, руководилац Пројекта, Шила Шалберт, стални савјетник на Пројекту, Чаба Торо, стални савјетник на Пројекту у периоду мај-децембар 2014. године, Жофиа Чома, руководилац компоненте за Парламент Федерације БиХ, Кристијан Ковач, руководилац компоненте за Народну скупштину РС и Карољ Тузес, руководилац компоненте за Парламентарну скупштину БиХ и Скупштину Брчко дистрикта.

Посланицима је представљен садржај Пројекта, начин рада и окончане активности односно остварени резултати и препоруке за компоненте које се тичу: изградње капацитета за процес приступања ЕУ; законодавног поступка; побољшање пракси надзора парламената над радом влада, регулаторних и надзорних тијела и сарадња с владом у процесу приступања ЕУ; сарадње са цивилним друштвом и видљивост парламената у процесу приступања ЕУ; сарадња и координације између парламентарних скупштина по питањима везаним за ЕУ; јачање капацитета чланова парламента и особља те унапређења управљања унутрашњим ресурсима.

Tвининг пројекaт под називом “Јачање капацитета парламената у БиХ у контексту интеграција у Европску унију” финансира ЕУ, а спроводе сва четири парламента - Парламентарна скупштина БиХ, парламент ФБиХ, Народна скупштина РС и Скупштина Брчко дистрикта.