Јачање истраживачких активности парламента

Датум: 
31.03.2015

Препоруке за јачање истраживачких капацитета Народне скупштине Републике Српске, била је централна тема данашњег округлог стола за запослене у стручној служби парламенту Српске, организованог у оквиру Твининг пројекта Европске уније.

Стратешким планом Службе НСРС-а за период 2013-2017, који је израђен уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ, предвиђено је успостављање одјељења за “Истраживање и документацију”. Провођење овог циља је започело измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Службе НСРС-а у фебруару 2013. године.

Европски експерти, који су учествовали на округлом столу, изнијели су препоруке у вези организовања надлежне службе НС РС како би се јасно дефинисали нови задаци везани за истраживачку дјелатност.