Miroslav Brčkalo

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 1. oktobra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  • Da li su tačni navodi da je 1. avgusta 2006. godine Bedžet Pacoli sletio na banjalučki aerodrom i boravio na teritoriji Republike Srpske?

                Ukoliko je potvrdan odgovor, tražimo od Ministarstva da odgovore i na sljedeća pitanja:

  • Koliko dugo je Pacoli boravio u Banjaluci, odnosno podatke o odlasku sa banjalučkog aerodroma?

 

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 11. septembra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE                                                                                                              

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 1. oktobra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  • Da li su tačni navodi da je 1. avgusta 2006. godine Bedžet Pacoli sletio na banjalučki aerodrom i boravio na teritoriji Republike Srpske?

                Ukoliko je potvrdan odgovor, tražimo od Ministarstva da odgovore i na sljedeća pitanja:

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 23. jula 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Dostaviti informaciju o saznanjima vezanim za ubistvo Davida Dragičevića.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-5374/18

Datum: 09.08.2018. godine

     NARODNA SKUPŠTINA  REPUBLIKE SRPSKE

     Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO PRAVDE

                Prema Zakonu o izmjenama Zakona o oružju i municiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 18/17) rok za izdavanje oružanih listova istekao je 30.06.2017. godine.

                Prema raspoloživim informacijama neispunjavanjem zakonske obaveze i nepokretanjem postupaka za naplatu zakonom predviđenih kazni, Budžet Republike Srpske je oštećen za iznos od preko 11.000.000,00 KM.

Latinica

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 23. maja 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

                Donedavno su se stručni ispiti polagali na Filozofsko fakultetu na Palama. Odlukom Ministarstva, sada se ti isti ispiti polažu u Banjaluci.

                Da li postoji mogućnost da se polaganje ispita vrati na Filozofski fakultet na Pale, zbog toga što bi ljudima sa ove regije to bilo mnogo lakše i ne bi iziskivalo dodatne i nepotrebne troškove?
ODGOVOR:

Latinica

PITANJE:

 

Klub poslanika PDP postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 28. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Da li postoji osnov i mogućnost da se sve osobe sa invaliditetom oslobode plaćanja participacije kod korištenja usluga zdravstvene zaštite, bez obzira na vrstu i porijeklo invaliditeta?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-212/18

Banja Luka, 10.05.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Latinica

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 27. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

                Zašto je profesija diplomirani bibliotekar tako degradirana pa se polaganjem stručnog ispita bilo ko može prekvalifikovati u bibliotekara?

To je nekih 6-7 ispita u odnosu na 53 (plus diplomski) koliko su ih položili studenti (a i pored toga moraju polagati stručni ispit).

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 3. aprila 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE    

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                Prije nekoliko mjeseci, tačnije 22.10.2017. godine u krugu tržnog centra ''Čajavec'' u Banjoj Luci, u večernjim satima, na javnom mjestu koje je pokriveno video nadzorom, pretučen je Željko Vulić iz Banja Luke.

                Tražimo da nam dostavite informaciju šta je urađeno po ovom pitanju? Da li su otkriveni počinioci?

Latinica

Pages