Vukota Govedarica

Latinica

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Da li raspolažete informacijom koliko je građana Republike Srpske napustilo Republike Srpsku u poslednjem mandatnom periodu i da li ste ikada na sjednici Vlade razmatrali tu informaciju, odnosno da li je Vlada ili koje je mjere preduzimala, da se takvo stanje prevaziđe?

ODGOVOR:

Broj: 16-011-14/2018

Datum, 03.08.2018. godine

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 12. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

INSPEKTORAT REPUBLIKE SRPSKE

Inspekcija za hranu, Inspekcija za veterinarstvo

                Da li se primjenjuju odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu RS, u smislu zapošljavanja odgovornog lica za NASSR, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu od strane subjekata u poslovanju sa hranom u Republici Srpskoj?

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 12. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Da li se primjenjuju odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu RS, u smislu zapošljavanja odgovornog lica za NASSR, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu od strane subjekata u poslovanju sa hranom u Republici Srpskoj?

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 1. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Da li je tačno da Fond dječije zaštite vrši isplatu naknada za bolovanje i korisnicima čiji poslodavci nisu izmirili obaveze po doprinosima, kao što su UKC Banja Luka ili Bolnica Bijeljina?
ODGOVOR:

Broj: 11/05-012-293/18  

Banja Luka, 11.06.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna skupština

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 1. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU DJEČIJE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE

Da li je tačno da Fond dječije zaštite vrši isplatu naknada za bolovanje i korisnicima čiji poslodavci nisu izmirili obaveze po doprinosima, kao što su UKC Banja Luka ili Bolnica Bijeljina?

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: R-2035/2018

Datum: 07.06.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Trg jasenovačkih žrtava br. 1

78000 Banja Luka

Latinica

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 12. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

TOPLANA A.D. BANJA LUKA

                Koliko iznose neizmirene obaveze Toplane a.d. Banja Luka, molimo da nam podatke dostavite o ukuonim neizmirenim obavezama i analitički po vrstama dugovanja (porezi, doprinosi, dobavljači i dr.), sa 31.01.2018. godine.

ODGOVOR (PREPIS):

Naš broj: 05-3444/18

Vaš broj: 02/2-257-83/18

Datum: 20.02.2018.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Latinica

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice, 26. decembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

JU ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE

            Tražim da mi dostavite podatke o broju žena-registrovanih nezaposlneih lica koje imaju troje i više djece sa 31. 12. 2017. godine.

 

ODGOVOR:

Broj: 01.3/0801-32-2/18

Datum: 08.01.2018.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Vuka Karadžića 2

78000 Banja Luka

Latinica

Pages