Poslanička pitanja i odgovori - Vukota Govеdarica

Npr. 18.07.2024
Npr. 18.07.2024
Rеdni broj sjеdnicе Naslov Datumsort descending Сазив
8 Klub poslanika SDS-SRS RS Sekretarijatu Vlade 09.12.2015 9
8 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS 17.12.2015 9
8 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva 17.12.2015 9
7 Klub poslanika SDS-SRS RS Poreskoj upravi Republike Srpske 17.12.2015 9
8 Klub poslanika SDS-SRS RS JP ''Šume Republike Srpske'', između dvije sjednice NS RS 28.01.2016 9
8 Klub poslanika SDS-SRS RS Republičkom pedagoškom zavodu, između dvije sjednice NS RS 28.01.2016 9
9 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 09.02.2016 9
9 Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija 16.02.2016 9
9 Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite 16.02.2016 9
11 Narodni poslanik Vukota Govedarica Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka 05.04.2016 9
11 Klub poslanika SDS-SRS RS Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske 05.04.2016 9
11 Klub poslanika SDS-SRS RS Poreskoj upravi Republike Srpske 05.04.2016 9
11 Narodni poslanik Vukota Govedarica Vladi Republike Srpske 06.04.2016 9
12 Narodni poslanik Vukota Govedarica Poreskoj upravi Republike Srpske 17.05.2016 9
12 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite 19.05.2016 9
13 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 13.07.2016 9
13 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 13.07.2016 9
13 Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 13.07.2016 9
14 Klub poslanika SDS-SRS RS Minstarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS 23.11.2016 9
14 Klub poslanika SDS-SRS RS Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS, 30.11.2016 9