Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 18.07.2024
Npr. 18.07.2024
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa Trinaeste posebne sjednice NSRS 18.04.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_trinaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Dvanaeste posebne sjednice NSRS 29.03.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_dvanaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Osme redovne sjednice NSRS 12.03.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_osme_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Jedanaeste posebne sjednice NSRS 28.03.2024 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_jedanaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme redovne sjednice NSRS 12.12.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_sedme_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Šeste redovne sjednice NSRS 02.11.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_seste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Desete posebne sjednice NSRS 20.10.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_desete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Pete redovne sjednice NSRS 26.09.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_pete_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Četvrte redovne sjednice NSRS 18.07.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_cetvrte_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Treće redovne sjednice NSRS 06.06.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_trece_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Devete posebne sjednice NSRS 27.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Devete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Osme posebne sjednice NSRS 27.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Osme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NSRS 21.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Sedme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Šeste posebne sjednice NSRS 26.04.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Seste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Druge redovne sjednice NSRS 14.03.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Druge_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa Pete posebne sjednice NSRS 27.12.2022 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Pete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Četvrte posebne sjednice NSRS 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Cetvrte_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Treće posebne sjednice NSRS 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Trece_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Druge posebne sjednice NSRS 02.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Druge_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa Prve posebne sjednice NSRS 01.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_posebne_sjednice.zip