Odbor jednakih mogućnosti

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 88.

Odbor jednakih mogućnosti ima sedam članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

 

Član 89.

(1) Odbor jednakih mogućnosti utvrđuje i prati sprovođenje politike ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti nadležnog radnog tijela u području koje se odnosi na ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu ljudskih prava s obzirom na nacionalnu, vjersku, rasnu i polnu pripadnost, socijalni status i starosnu dob, kao i podršku licima sa invalidnošću i smanjenom radnom sposobnošću, brak i porodicu, starateljstvo i nasljeđivanje.

(2) Odbor aktivno učestvuje u postupku unapređivanja prava na ravnopravnost i zaštitu građana i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika diskriminacije, a posebno one koje se odnose na rad i zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, izborno zakonodavstvo, kulturu i informisanje i zaštitu od nasilja u porodici.

 

Članovi odbora:

  • Nataša Radulović, predsjednik
  • Andrea Gajić, zamjenik predsjednika
  • Nina Bukejlović, član
  • Milica Ijačić, član
  • Maja Dragojević Stojić, član
  • Tanja Vukomanović, član
  • Nikolina Šljivić, član

Kontakt: