Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 84.

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor ima sedam članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

 

Član 85.

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor:

 • ispituje i razmatra predstavke i prijedloge koje građani, privredna društva i druge organizacije i zajednice upućuju Narodnoj skupštini i, prema potrebi, predlaže nadležnim organima i organizacijama mjere rješavanja pitanja i problema iznesenih u prijedlozima i o tome obavještava podnosioce,
 • proučava predstavke i prijedloge kojim građani, privredna društva i druge organizacije i zajednice ukazuju na nedostatke u zakonu i drugim aktima koji proizilaze iz neodgovarajućih rješenja ili ukazuju na nepravilno sprovođenje njihovih odredaba od nadležnih organa, radi preduzimanja potrebnih mjera i o tome obavještava Narodnu skupštinu,
 • sarađuje sa ombudsmanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • prati i razmatra pitanja i pojave u vezi sa sprovođenjem politike i izvršavanja zakona i drugih propisa i akata koji se odnose na raspolaganje sredstvima, raspodjelu dobiti, zaštitu svojine, način ostvarivanja prava i dužnosti državnih organa, preduzeća i drugih organizacija i zajednica, i
 • obavještava Narodnu skupštinu o uočenim problemima povodom razmatranja predstavki i prijedloga i predlaže preduzimanje potrebnih mjera.

 

Članovi odbora:

 • Zagorka Grahovac, predsjednik
 • Saša Dragić, član
 • Anja Ljubojević, član
 • Milutin Tasovac, član
 • Nedeljko Glamočak, član
 • Milan Dakić, član
 • Andrea Gajić, član

Kontakt: