Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 94.

(1) Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku ima 11 članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i sedam članova biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

(3) Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku u djelokrugu svog rada razmatra pitanja koja se odnose na:

 • zdravstveno osiguranje,
 • zdravstvenu zaštitu,
 • dječiju zaštitu,
 • socijalnu politiku i socijalnu zaštitu,
 • zaštitu starih i iznemoglih lica,
 • pitanja iz oblasti rada i radnih odnosa,
 • zaštitu na radu i
 • zapošljavanje.

 

Članovi odbora:

 • Aleksandar Subotić, predsjednik
 • Maja Dragojević Stojić, zamjenik predsjednika
 • Vlado Đajić, član
 • Nenad Lalović, član
 • Ognjen Bodiroga, član
 • Mirna Savić Banjac, član
 • Kostadin Vasić, član
 • Dragan Brdar, član
 • Milica Lovrić, član
 • Zoran Aleksić, spoljni član
 • Slobodan Stanić, spoljni član

Kontakt: