Nastavak Tvining projekta: Radionica o zaštiti životne sredine

Datum: 
11.03.2015

Radionicom o iskustvima zemalja Evropske unije u vezi saobraćaja, energetike, zaštitite životne sredine, te zaštiti potrošača i bezbjednosti hrane danas je u Narodnoj skupštini nastavljena realizacija dvogodišnjeg Tvining projekta, kojima ima za cilj usklađivanje domaće zakonodavne prakse sa onom u Uniji.

Zaposleni u stručnoj službi parlamenta Srpske danas su se upoznali sa iskustvima koje je u usklađivanju ovih oblastima imala Mađarska, koja zajedno sa francuskim parlamentom i provodi Tvining program u BiH.

Svoja iskustva danas su prenijeli prevači Gabor Baranji (mađarsko Ministarstvo pravde), Andrea Barad (Ministarstvo ruralnog razvoja Mađarske), te Lajoš Bognar iz tamošnje Uprave za kontrolu lanca ishrane i poljoprivredu.

Današnja radionica realizovana je u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.