Poslanici Narodne skupštine u posjeti Belgiji

Datum: 
20.10.2015

Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, u sastavu Vanja Bajić, Mihnet Okić i Adam Šukalo, boravi u studijskoj posjeti Belgiji, gdje će tokom višednevne posjete imati više razgovora sa poslanicima parlamenta u Belgiji.

Posjeta je realizovana u okviru dvogodišnjeg Tvining projekta Evropske unije, koji ima za cilј jačanje kapaciteta svih parlamenta u BiH, uklјučujući i Narodnu skupštinu. Zajedno sa predstavnicima Narodne skupštine, u Belgiju su otputovale i delegacije ostala tri parlamenta - BiH, FBiH i Brčko Distrikta.

Poslanici su razmijenili mišljenja o specifičnostima belgijskog i bosanskohercegovačkog zakonodavnog sistema u kontekstu implementacije evropske legislative u obe zemlje sa naglaskom na izazovima pred kojima se nalazi Bosna i Hercegovina, budući da joj usvajanje najvećeg dijela pravne tekovine EU tek predstoji.

Delegacija se sastala se, između ostalog, sa predsjednikom Flamanskog parlamenta Janom Peumansom, više poslanika tamošnjeg parlamenta, kao i predstavnicima Predstavničkog doma u Briselu.

Poslanici su upoznali svoje sagovornike o trenutnim reformskim aktivnostima koje su upravo odvijaju na svim nivoima vlasti. Domaćini su ovom prilikom pokazali kako belgijski modeli mogu poslužiti Bosni i Hercegovini u njenom prilagođavanju zahtjevima evropskih integracija.

Takođe, u nizu razgovora i sastanaka sa zvaničnicima i službenicima Predstavničkog doma Parlamenta Belgije i Flamanskog parlamenta predstavnici parlamenata iz BiH su detaljno upoznati sa mehanizmima kooperacije belgijskih parlamenata, kao i koordinacije po pitanjima vezanim za EU.

Tokom posjete, poslnici bi se trebali sastati i sa predstavnicima Senata u Briselu i poslanicima briselskog parlamenta.