Predstavnici Narodne skupštine na Tvining konferenciji u Međugorju

Datum: 
19.03.2015

U Međugorju je okončana dvodnevna konferencija na kojoj su rukovodstva parlamenata Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta i BiH, razmatrali ključne preporuke proistekle iz dosadašnje realizacije Tvining projekta posvećenog jačanju uloge parlamenata u kontekstu evropskih integracija.

Na skupu kojem je prisustvovala i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, zaključeno je da sva četiri parlamenta u narednom periodu trebaju prihvatiti razmotriti preporuke iz sedam oblasti koje se odnose na rad parlamenata, unapređenje zakonodavne djelatnosti i parlamentarnog nadzora nad izvršnom vlašću, kao i na poboljšanje rada parlamentarne administracije.

Parlamenti trebaju, kako je zaključeno, usvojiti i akcione planove za provođenje tvining projekta u narednom periodu s tim što je naglašeno da ti planovi trebaju biti prilagođeni specifičnostima i nadležnostima svakog od četiri parlamenta u BiH.