Pres kutak

Verzija za štampanjePDF верзија

Odsjek za odnose sa javnošću obavlja aktivnosti koje se odnose na:

 • obavještava javnost o aktivnostima predsjednika Narodne skupštine, Narodne skupštine, skupštinskih odbora i radnih tijela,
 • priprema saopštenja za javnost o aktivnostima Narodne skupštine, predsjednika Skupštine, odbora i radnih tijela dostavlja ih medijma i plasira na Web-stranici Narodne skupštine,
 • zaprima zahtjeve medija sa pitanjima vezanim za rad i aktivnosti Narodne skupštine, predsjednika Narodne skupštine, skupštinskih odbora i radnih tijela,
 • prati izvještavanje medija o Narodnoj skupštini, radi pres klipinge izvještavanja medija za potrebe Kabineta predsjednika Narodne skupštine i Kabineta generalnog sekretara,
 • vrši akreditaciju novinara za praćenje rada Narodne skupštine

Zahtjev za akreditaciju novinara (jednodnevna akreditacija)

Zahtjev za akreditaciju novinara (godišnja akreditacija)

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Pravilnik o javnosti rada Narodne skupštine

Pravilnik o javnosti rada Narodne skupštine - izmjena

 

Pitanja za Odsjek za odnose sa javnošću mozete dostaviti na e-mail info@narodnaskupstinars.net

Rukovodilac odsjeka: Mirjana Kusmuk 
kontakt tel: 051 338 175
е-mail: mirjana.kusmuk@narodnaskupstinars.net
 
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću i web urednik: Miroslav Filipović
kontakt tel: 051 338 175
e-mail: miroslav.filipovic@narodnaskupstinars.net
 

Odsjek za protokol obavlja aktivnosti koje se odnose na:

 • poslove vezane za prijeme kod predsjednika Narodne skupštine,
 • stara se o ispunjenosti materijalno-tehničkih uslova za izvršenje utvrđenog programa prijema i posjeta,
 • priprema se kalendar posjeta i putovanja predsjednika te se utvrđuje program za svaku protokolarnu posjetu i manifestaciju,
 • rukovodi dočekom i ispraćajem domaćih i stranih delegacija,
 • priprema i stara se o štampanju pozivnica, pisama, čestitki i nabavci poklona za delegacije i goste i vodi evidenciju o poklonima,
 • organizuje posjete Narodnoj skupštini Republike Srpske u okviru projekta Dani otvorenih vrata

"Dani otvorenih vrata" - Zahtjev za prijavu posjete Narodnoj skupštini

Rukovodilac odsjeka: Aleksandar Latinović
kontakt tel: 051 338 148
e-mail: a.latinovic@narodnaskupstinars.net
 
Viši stručni saradnik za protokol: Gordana Talić
kontakt tel: 051 338 181
e-mail: g.talic@narodnaskupstinars.net
 
Viši stručni saradnik - prevodilac: Dejana Trubajić
kontakt tel: 051 338 181
e-mail: dejana.trubajic@narodnaskupstinars.net