Približavanje EU: Radionica o usklađivanju nacionalnih zakonodavstava

Datum: 
18.05.2015

Eksperti iz više zemalja Evropske unije održali su danas u Narodnoj skupštini stručnu radionicu, povećenu radu stalnih parlamentarnih odbora i njihovoj ulozi u približavanju nacionalnih zakonodavstava sa onim u EU.

Tom prilikom, predstavljena su iskustva parlamenata Češke, Letonije, Mađarske i Poljske.

Današnja radionica realizovana je u okviru Tvining projekta “Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji finansira EU, a sprovode sva četiri parlamenta - Parlamentarna skupština BiH, parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupština Brčko distrikta.