Stojičićeva i Borenović na skupu parlamentaraca zapadnog Balkana u Skoplju

Datum: 
20.07.2017

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik skupštinskog Odbora za finansije i budžet Željka Stojičić i predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju parlamenta Srpske Branislav Borenović učestvovali su danas, 19. jula, na konferenciji Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana koja je održana u Skupštini Makedonije u Skoplju.

Prisustvo predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske Željke Stojičić i Branislava Borenovića je potvrda i priznanje opredjeljenosti parlamenta Srpske za razmjenu parlamentarnih iskustava i jačanje regionalne saradnju.

Domaćin konferencije je predsjednik Parlamenta Makedonije Talat Džaferi, a tokom konferencije ‎je, uz učešće poslanika iz cijele regije i predstavnika nevladinog sektora, predstavljena Mapa puta dobrog upravljanja i Studija indikatora institucionalni otvorenosti.

Istaknuta je spremnost postizanja potpune transparetnost u radu svih institucija a posebno je istaknut značaj javnos‎ti rada zakonodavnih institucija s ciljem stvaranja demokratskog društva.

Konstatovano je da treba nastaviti proces harmonizacije domaćeg sa evropskim zakonodavstvo i da je potrebno intenzivirati proces nadzora nad trošenj‎em javnih sredstava i korištenje IPA fondova učiniti mnogo efikasnijim.