Tvining radionica: Evropska iskustva o komunikacijskim strategijama parlamenata

Datum: 
21.04.2015

Iskustva parlamenata Evropske unije u vezi transparentnosti njihovog rada i strategije komuniciranja parlamenta sa javanošću, ključna je tema današnje Tvining radionice, organizovne za zaposlene u Narodnoj skupštini.

U okviru nastavka ovog EU projekta, zaposleni u NSRS imali su priliku da čuju predavanja uglednih predavača iz više evropskih parlamenata koji su prenijeli svoja iskutva i modele koje primjenjuju u svakodnevnom komuniciranju sa javnošću.

Svoja iskustva prenijeli su predavači Viktor Mauel Pires de Silva, šef PR službe portugalskog parlamenta, Ida Berlangin Kelemen, šefica službe za informisanje poslanika mađarskog parlamenta, te Oven Vilijams, šef odjela za medije britanskog Doma lordova.