Odluke

Npr. 20.11.2019
Npr. 20.11.2019
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Одлука о усвајању Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године 73/17 20.07.2017
Оdluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima 92/16 20.10.2016
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Odlukа о usvajanju Рrijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Кlekovača“ 99/17 18.10.2017
Odluku o usvajanju Prijedloga Zoning plana područja posebne namjene „Andrićgrad“ po skraćenom postupku 56/16 22.06.2016
Odluku o usvajanju Prijedloga plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Doboj po skraćenom postupku 56/16 22.06.2016
ODLUKU o stavljanju van snage Odluke o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma 103/17 07.11.2017
Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po projektu zatvaranja kolektivnih centara – LD 1789 15/ 15 18.02.2015
ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) PO PROJEKTU IZGRADNJE VJETROELEKTRANE „HRGUD“ 113/16 15.12.2016
ODLUKU O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE EMISIJOM TREZORSKIH ZAPISA ZA 2017. GODINU 1/17 28.12.2016

Pages