Odluke

Npr. 27.01.2021
Npr. 27.01.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje 53/20 23.05.2020

Pages