Одлука о усвајању Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године

Verzija za štampanjePDF верзија
73/17
20.07.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju razvoja lokalne samouprave Republike Srpske za period 2017-2021. godine.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-812/17                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2017. godine                                NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                     Nedeljko Čubrilović