O D L U K A O POTVRĐIVANjU IZJAVE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE

Verzija za štampanjePDF верзија
88/20
10.09.2020

 

Na osnovu člana V 2. d) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 181. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske na Šesnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 7. septembra 2020. godine, dvotrećinskom većinom glasova, donijela je sljedeću

 

 

O D L U K U

O POTVRĐIVANjU IZJAVE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA

 BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE

 

 

                                                I

 

          Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje Izjavu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Odluka o odobravanju zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES) broj: 01-50-1-2516-10/20, bez konsenzusa usvojena na 15. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 27. avgusta 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske.

 

 

                                                       II

 

          Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-763/20                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 7. septembar 2020. godine                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                  Nedeljko Čubrilović