Odlukа о usvajanju Рrijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Кlekovača“

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182.  i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) i člana 38. stav 1, a u vezi sa članom 48. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine  donijela je sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „KLEKOVAČA“

I

 

Usvaja se Prijedlog prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“ (u daljem tekstu: Plan).

II

 

Plan se izlaže na stalni javni uvid u sljedećim sjedištima jedinica lokalne samouprave: Opština Istočni Drvar, Opština Petrovac i Opština Bosanski Petrovac.

 

III

Tekstualni i grafički dio Plana će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

IV

         Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1106/17                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                     Nedeljko Čubrilović