Odluka о izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
45/18
16.05.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11 i 34/17) i člana 14. tačka g), člana 17. stav 1. i člana 19. t. a) i v) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici održanoj 16. maja 2018. godine, donijela je

Odluku

о izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju

Republike Srpske za 2018. godinu

 

I

 

U Odluci o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17) u tački 1. podtačka 1) riječi: „iznosu do 477.000.000 KM “, zamjenjuju se riječima: „iznosu do  540.126.000 KM“.

 

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-506/18                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2018. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                   Nedeljko Čubrilović