Odluka broj: 01-1682/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
119/14
28.12.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 28. decembra 2014. godine, donijela  je sljedeću

O D L U K U

Član 1.

 U postupku donošenja Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2015. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1682/14                                                        

Datum: 28. decembar 2014. godine