Odluka o izboru člana Administrativne komisije Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
20/19
06.03.2019

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 57., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici, održanoj 6. marta 2019. godine,  donijela   je      s lj e d e ć u 

 

O D L U K U

o izboru člana Administrativne komisije

Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

         U Administrativnu komisiju Narodne skupštine   Republike Srpske za  člana Komisije izabran je Radovan Vuković.

 

II

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021- 205/19                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE  

                                                                                 Nedeljko Čubrilović