Odluka o izboru člana Radnog tijela koje će vršiti nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava predviđenih članom 12. Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/14)

Verzija za štampanjePDF верзија
52/15
24.06.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl.35. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), a  u vezi sa članom 12. Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/14), nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na  Četvrtoj sjednici,   održanoj   24.  juna  2015.  godine,     donijela   je   sljedeću 

O D L U K U

o izboru člana   Radnog tijela koje će vršiti nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava predviđenih

članom 12. Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/14)

 

I

 

                   U  Radno tijelo koje će vršiti nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava predviđenih članom 12. Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/14), za člana Radnog tijela, izabran je Mihnet Okić.

 

II

        

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-807/15                                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 24. jun 2015. godine                                                                        NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                               Nedeljko Čubrilović