Odluka o izboru člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
45/18
16.05.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5.,  182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 3/11 i 34/17), u vezi sa članom 18. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici, održanoj 16. maja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o izboru člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

 

 

I

 

Za člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, na period od pet (5) godina izabran je Mihajlo Travar.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-510/18                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2018. godine                                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                  Nedeljko Čubrilović