Odluka o izboru člana u Odboru za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja

Verzija za štampanjePDF верзија
26/18
22.03.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 73., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset trećoj sjednici, održanoj  22. marta  2018.godine,  donijela  je sljedeću 

 

 

O D L U K U

o izboru člana u Odboru za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja

 

 

I

 

         U  Odboru  za  praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja Narodne skupštine Republike Srpske, za člana Odbora, izabran je Cvijetin Vilotić.

 

II

 

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-270 /18                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 22. mart 2018. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović