Odluka o izboru člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
88/19
10.10.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, članova 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  u  vezi sa čl. 45. i 46. Zakona o radio-televiziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: (49/2006, 73/2008, 42/2010, 89/2013 i 44/16)  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Šestoj redovnoj sjednici,   održanoj   10.  oktobra   2019.  godine, donijela   je   sljedeću 

 

 

Odluka

o izboru člana  Upravnog odbora Radio-televizije

 Republike Srpske

 

 

 

I

 

 

         U Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske, iz reda hrvatskog  naroda,  na period od četiri (4) godine, izabrana je Ivona Pejin.

 

 

II

        

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja

u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1001/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 10. oktobar 2019. godine                           NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                      Nedeljko Čubrilović