Odluka o izboru članova u Komisiju za koncesije Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
82/15
23.09.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  u  vezi sa članom 48. Zakona o koncesijama  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Šestoj sjednici,    održanoj   23. septembra  2015.  godine,  donijela   je   sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru članova   u  Komisiju za koncesije Republike Srpske

I

          U Komisiju za koncesije Republike Srpske,  izabrani su:

  1. Radenko Đurica, predsjednik,
  2. Nenad Račić, zamjenik predsjednika,
  3. Emina Komić, član,
  4. Vladan Andrić, član i
  5. Zoran Filipović, član.

 

II

       

          Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1110/15                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 23. septembar 2015. godine                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                      Nedeljko Čubrilović