Odluka o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma

Verzija za štampanjePDF верзија
88/17
23.09.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  a u  vezi sa čl. 17. i 19. Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/10), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Šestoj sjednici, održanoj 23. septembra  2015.  godine,     donijela   je   sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru članova   u  Komisiju za sprovođenje referenduma

I

 

         U Komisiju za sprovođenje referenduma,  izabrani su:

  1. Željko Mirjanić, predsjednik,
  2. Ljiljana Dabić, član,
  3. Vili Kuljanac, član,
  4. Dragoljub Reljić, član,
  5. Mile Dmičić, član,
  6. Željko Škondrić, član,
  7. Dragan Ristić,  član.
  8. Dobrila Drinić Malić, član i
  9. Darko Kremenović, član.

 

II

        

         Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1109/15                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 23. septembar 2015. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                     Nedeljko Čubrilović