Odluka o izboru Komisije za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizrora Republike Srpskeрпске

Verzija za štampanjePDF верзија
98/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. st. 1 i 2.   Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), a u vezi sa članom 10. stav 2.  Zakona o reviziji javnog sektora  Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 98/05 i 20/14), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKU

o izboru Komisije za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora  Republike Srpske

 

I

 

U Komisiju za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske, izabrani su:

  1. Željka Stojičić, predsjednik,
  2. Vukota Govedarica, član,
  3. Slavko Gligorić, član,
  4. Nedeljko Milaković, član i
  5. Dragan Čavić, član.

 

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-1114/17                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                              NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               Nedeljko Čubrilović