Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
107/18
19.11.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl.8., 55., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj sjednici, održanoj ­19. novembra 2018. godine,  donijela   je   s lj e d e ć u 

 

 

O D L U K U

o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

         U Komisiju za izbor i imenovanje Narodne skupštine   Republike Srpske, izabrani su:

 

  1. Igor Žunić, predsjednik,  
  2. Davor Šešić, zamjenik predsjednika, 
  3. Dušica Šolaja, član, 
  4. Radovan Višković,član, 
  5. Darko Mitrić, član, 
  6. Goran Selak, član, 
  7. Dragan Galić, član, 
  8. Senad Bratić, član  i
  9. Duško Ivić, član.

II

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1080/18                                                  PREDSJEDAVAJUĆI

Datum: 19. novembar 2018. godine                                      PRVE SJEDNICE  

 

                                                                                                  Dane Malešević