Odluka o izboru ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
80/19
17.09.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 6. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/08), čl. 182, 186. st. 1. i 2. i 248. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine, donijela je sljedeću

 

 

 

Odluka

o izboru ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske

 

 

 

I

 

            Za ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske izabrana je Suzana Gašić.

 

 

II

 

            Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-863/19                                                               PREDSJEDNIK

Datum: 17. septembar 2019. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                Nedeljko Čubrilović