Odluka o izboru Ombudsmana za djecu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. i člana 248. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), u vezi sa članom 18. Zakona o Ombudsmanu za djecu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 103/08 i 70/12), a nakon razmatranja  prijedloga predsjednika Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

o izboru Ombudsmana za djecu Republike Srpske

I

 

Za Ombudsmana za djecu Republike Srpske, izabrana je Dragica Radović, na period od četiri godine.

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1111/17                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović