Odluka o izboru potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
105/15
21.12.2015

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 8. i 79. dopunjenog Amandmanom CXXII na Ustav Republike Srpske, člana 19. stav 1., čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), Narodna  skupština  Republike Srpske, na Četrnaestoj posebnoj  sjednici,  održanoj ­21. decembra  2015. godine,   donijela  je sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru potpredsjednika

Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

          Za potpredsjednika Narodne skupštine  Republike Srpske, izabran je Nenad Stevandić.

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1628/15                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 21. decembar 2015. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                      Nedeljko Čubrilović