Odluka o izboru potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
113/18
05.12.2018

 

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 8. i 79. dopunjenog Amandmanom CXXII na Ustav Republike Srpske, čl.19. stav 1., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna  skupština  Republike Srpske, na Prvoj sjednici, održanoj 5. decembar 2018. godine,  donijela  je sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske

 

 

I

 

         Za potpredsjednika Narodne skupštine  Republike Srpske, izabran je Milan Petković.

 

 

II

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1137/18                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 5. decembra 2018. godine                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                    Nedeljko Čubrilović