Odluka o izboru predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
197/18
19.11.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 18. stav 1., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj sjednici, održanoj 19. novembra 2018. godine,  donijela   je   s lj e d e ć u 

 

O D L U K U

o izboru predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

         Za predsjednika Narodne skupštine  Republike Srpske, izabran je Nedeljko Čubrilović.

 

II

 

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1082/18                                                     PREDSJEDAVAJUĆI

Datum: 19. novembar 2018. godine                            PRVE SJEDNICE  

 

                                                                                     Dane Malešević