Odluka o izboru Radnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

Verzija za štampanjePDF верзија
42/18
16.05.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5.,  182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 3/11 i 34/17), u vezi sa članom 13. Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 100/17 i 103/17),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici, održanoj 16. maja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o izboru Radnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

 

I

 

U Radno tijelo Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu izabrani su:

 

  1. Želimir Nešković, predsjednik,
  2. Gordana Tešanović, član,
  3. Spomenka Stevanović, član,
  4. Krsto Jandrić, član,
  5. Admir Čavka, član,
  6. Dragan Milošević, član i
  7. Mira Savić, član.

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-509/18                                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2018. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                            Nedeljko Čubrilović