Odluka o izboru Republičke izborne komisije

Verzija za štampanjePDF верзија
73/17
20.07.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),  a u  vezi sa članom 12. Izbornog zakona Republike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadesetoj  sjednici, održanoj   20. jula 2017.  godine,  donijela  je sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru Republičke izborne komisije

 

I

 

        U Republičku izbornu komisiju izabrani su:

  1. Oliver Blagojević,
  2. Slađana Škrbić,
  3. Željka Kosjerina,
  4. Slobodan Sofić,
  5. Slavko Zovkić,
  6. Bekir Omerović i
  7. Aleksandar Radeta.

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-830/17                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul  2017. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                 Nedeljko Čubrilović