Odluka o izboru zamjenika glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpskeизију јавног сектора Републике Српске

Verzija za štampanjePDF верзија
28/18
22.03.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  u  vezi sa članom 10.  Zakona o reviziji javnog sektora  Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/05 i 20/14), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadeset trećoj sjednici,  održanoj  22. marta 2018. godine, donijela   je   sljedeću 

 

 

 

Odluka

o izboru zamjenika  glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora  Republike Srpske

 

 

I

 

         Za zamjenika glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora  Republike Srpske,  izabrana  je  Božana Trninić,  na period od sedam  (7) godina.

 

        

 

II

        

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja

u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-272/18                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 22. mart 2018. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                         Nedeljko Čubrilović