Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
83/17
20.07.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),  a u  vezi sa članom 28.  st. 1. i 4.   Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadesetoj  sjednici, održanoj   20. jula 2017.  godine,  donijela  je sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru zamjenika  pravobranioca Republike Srpske

 

I

 

        Za zamjenika pravobranioca Republike Srpske izabran  je Borislav Jeličić, u sjedištu zamjenika Banja Luka, na period od četiri godine.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-828/17                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul  2017. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                 Nedeljko Čubrilović