Odluka o konstatovanju prestanka funkcije zamjenika Ombudsmana za djecu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
26/18
22.03.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  u  vezi sa članom 29. Zakona o Ombudsmanu za djecu  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 103/08 i 70/12), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadeset trećoj sjednici, održanoj   22. marta   2018.  godine,  donijela je sljedeću 

 

O D L U K U

o konstatovanju prestanka funkcije zamjenika Ombudsmana za djecu

Republike Srpske

 

I

 

         Konstatuje  se  da  je  Zlati  Hadžić  Bajrić   prestala   funkcija zamjenika Ombudsmana za djecu  Republike Srpske,  sa danom 7. decembrom 2017. godine, zbog isteka mandata.

 

II

        

 

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-265/18                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 22. mart 2018. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović