Odluka o konstatovanju prestanka mandata narodnog poslanika, Broj: 02/1-021-459/23

Verzija za štampanjePDF верзија
41/23
12.05.2023

Na osnovu člana 58. stav 1. alineja 2. i člana 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj posebnoj sjednici, održanoj 26. aprila 2023. godine, donijela je

 

 

 

O D L U K U

o konstatovanju prestanka mandata narodnog poslanika 

 

 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je Denisu Šuliću prestao mandat narodnog poslanika, sa liste političkog subjekta SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK, sa danom 14. martom 2023. godine.

 

 

  

II

 

          Ova odluka objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-459/23                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 26. april 2023. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                     Dr Nenad Stevandić