Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju

Verzija za štampanjePDF верзија
67/17
06.07.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) i člana 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Devetnaestoj sjednici održanoj 6. jula 2017. godine, donijela je sljedeću

 

 

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA SVJETSKOJ BANCI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO

PROJEKTU PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

 

 

I

 

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) po Projektu podrške zapošljavanju (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu od 21.000.000 evra, što predstavlja 42% od 50.000.000 evra ukupnog zaduženja za Bosnu i Hercegovinu.

 

II

 

Cilj Projekta je povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru odabranih ciljnih grupa registrovanih nezaposlenih lica (mladi, dugoročno nezaposlena lica i lica koja imaju više od 40 godina), kao i jačanje službi Javne ustanove Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje).

 

III

 

Sredstva zajma iz tačke I ove odluke namijenjena su za finansiranje sljedećih komponenti Projekta:

 • podrška zapošljavanju putem aktivnih mjera zapošljavanja kroz programe zapošljavanja u privredi (za registrovana nezaposlena lica duže od 12 mjeseci), podrške zapošljavanju za registrovana nezaposlena lica koja imaju više od 40 godina, zapošljavanja mladih (za mlade sa završenim fakultetom) i
 • podrška sistemu upravljanja, nadzora i komunikacija Zavoda za zapošljavanje.

 

 IV

 

1) Sredstva zajma iz tačke I ove odluke odobravaju se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

 • rok otplate: 32 godine,
 • period odgode plaćanja: sedam godina,
 • kamatna stopa: Euribor uvećan za varijabilni raspon,
 • otplata glavnice: polugodišnje, 15. maja i 15. novembra,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa zajma, jednokratno i
 • komisiona provizija: 0,25% na odobrena, a nepovučena sredstva.

2) Pokazatelji stanja duga (preliminarni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na dan 30. novembar 2016. godine iznosio je 4.329,01 mil. KM (45,58% procijenjenog BDP-a za 2016. godinu) i
 • ukupan dug Republike Srpske na dan 30. novembar 2016. godine iznosio je 5.377,98 mil. KM (56,62% procijenjenog BDP-a za 2016. godinu).

 

V

 

Sredstva Zavoda za zapošljavanje namijenjena za finansiranje programa zapošljavanja koje sprovodi Zavod za zapošljavanje, plate radnika Zavoda za zapošljavanje i plate zaposlenih u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, u toku realizacije Projekta u iznosu 16.000.000 evra, priznaće se kao sufinansiranje Republike Srpske.

 

VI

 

   Krajnji korisnik i dužnik po zajmu je Republika Srpska.

 

VII

 

            Planirani rok realizacije Projekta je 1. oktobar 2021. godine.

 

VIII

 

 1. Projekat će realizovati Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite posredstvom Jedinice za upravljanje projektom i Zavoda za zapošljavanje.
 2. Jedinica za upravljanje projektom će se formirati odlukom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

 

IX

 

 1. Nadzor nad realizacijom Projekta vrši Upravni odbor Projekta.
 2. Upravni odbor projekta  imenuje  Vlada, a činiće ga predstavnici Kabineta  predsjednika Vlade, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva finansija, Ministarstva industrije, energetike  i rudarstva, Zavoda za zapošljavanje i dva narodna poslanika od kojih jedan iz reda skupštinske većine i jedan iz reda skupštinske manjine.
 3. Zadatak Upravnog odbora Projekta je da Jedinici za upravljanje projektom daje smjernice i uputstva u sprovođenju projektnih aktivnosti, vrši nadzor nad realizacijom Projekta, ocjenjuje uspješnost realizacije, razmatra i odobrava godišnji plan rada i finansijski plan Projekta i vrši druge poslove za koje se ukaže potreba prilikom realizacije Projekta.

 

X

 

Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:

 • Projektnog sporazuma za Republiku Srpsku između IBRD i Republike Srpske i
 • Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 

 

 

 

 

XI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija.

 

 

XII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-755/17                                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2017. godine                                                    NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                                Nedeljko Čubrilović