Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj Banci – Međunarodnoj Banci za obnovu Ii razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
19/18
22.02.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) i člana 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14 i 114/17),  Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 22. februara 2018. godine, donijela je sljedeću

 

Odluka

o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema

Svjetskoj Banci – Međunarodnoj Banci za obnovu Ii razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske

 

 

I

 

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu od 51.300.000 evra.

 

II

 

          Cilj Projekta je unapređivanje operativne efikasnosti i finansijske održivosti Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj (u daljem tekstu: Željeznice Republike Srpske).

 

III

 

Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za:

 • finansijsko restrukturiranje, odnosno izmirivanje duga prema radnicima Željeznica Republike Srpske i Poreskoj upravi Republike Srpske, te pretvaranje duga u vlasnički udio (oko 42,7 miliona evra),
 • smanjenje broja zaposlenih, odnosno isplata naknada i ostvarivanje drugih prava propisanih Zakonom o radu, kao i obuka i savjetovanje radnika obuhvaćenih Projektom restrukturiranja (oko 3,5 miliona evra),
 • organizaciono restrukturiranje koje se odnosi na razdvajanje operacija i infrastrukture na dvije računovodstveno i upravljački potpuno razdvojene organizacione jedinice unutar jednog privrednog društva, te formiranje profitnih centara od postojećih organizacionih jedinica, usluge konsultanata i informatizaciju društva (oko 5 miliona evra).

 

IV

 

1) Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

 • rok otplate: do 32 godine,
 • period odgode plaćanja: sedam godina, uračunat u rok otplate,
 • plaćanje glavnice: polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine,
 • kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR  uvećan za varijabilni raspon,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva.

 

 

2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 4.215,41 miliona KM (41,80% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu),
 • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 5.331,15 miliona KM (52,87% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu).

 

V

 

1) Republika Srpska će kreditna sredstva iz tačke I ove odluke prenijeti na Željeznice Republike Srpske, kao korisnika kreditnih sredstava.

2) Dužnik za kreditna sredstva iz tačke III alineja prva je Vlada Republike Srpske, a dužnik za kreditna sredstva iz tačke III alineja druga i treća su Željeznice Republike Srpske.

         

VI

 

            Projekat će realizovati Željeznice Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske.

 

VII

 

            Planirani rok za realizacije Projekta je od 2018. do 2021. godine.  

 

VIII

 

      Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:

 • Projektnog sporazuma između IBRD-a i Republike Srpske,
 • Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i
 • Ugovora o prenosu kreditnih sredstava između Vlade Republike Srpske i Željeznica Republike Srpske.

 

IX

 

Za realizaciju i izvještavanje po ovoj odluci zadužuju se Željeznice Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-135/18                                                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 22. februar 2018. godine                                                          NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                                    Nedeljko Čubrilović