Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru vršioca dužnosti pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
67/17
06.07.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Devetnaestoj sjednici održanoj 6. jula 2017. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru vršioca

dužnosti pravobranioca Republike Srpske

 

 

Član 1.

         U postupku donošenja Odluke o izboru vršioca dužnosti pravobranioca Republike Srpske, do izbora pravobranioca Republike Srpske,  utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka  ranije stupi na snagu.

Član 2.

         Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-759/17                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2017. godine                                  NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                        Nedeljko Čubrilović