ODLUKA O PRIJEVREMENOM STUPANjU NA SNAGU ODLUKE O POTVRĐIVANjU IZJAVE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE

Verzija za štampanjePDF верзија
76/20
25.08.2020

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2. i 109. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske na Petnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 29. jula 2020. godine, donijela je sljedeću

 

 

O D L U K U

O PRIJEVREMENOM STUPANjU NA SNAGU

ODLUKE O POTVRĐIVANjU IZJAVE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE

 

 

                                                I

 

          U postupku donošenja Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Odluka o odobravanju zaključivanja Ugovora o pristupanju Bosne i Hercegovine Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021, broj: 01-50-1-2136-10/20, bez konsenzusa usvojena na 14. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 22. jula 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

                                                       II

 

          Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-699/20                                               PREDSJEDNIK

Datum: 29. jul 2020. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                              Nedeljko Čubrilović