Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o raspisivanju republičkog referenduma

Verzija za štampanjePDF верзија
68/16
15.07.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Devetnaestoj posebnoj sjednici održanoj 15. jula 2016. godine, donijela  je sljedeću

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu

Оdluke o raspisivanju republičkog referenduma

 

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-895/16                                                PREDSJEDNIK

Datum: 15. jul 2016. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                           Nedeljko Čubrilović